6 giống mèo thích nghịch nước

Hầu hết mọi người cho rằng mèo ghét nước, tuy nhiên, sự thật là không phải giống mèo nào cũng như vậy.

Mèo American Short-hair

American-Short-hair dogscats.net

Mèo American-Short-hair dogscats.net

Mèo Turkish Van

turkish-van dogscats.net

Mèo turkish-van dogscats.net

Mèo Bengal

bengal dogscats.net

Mèo bengal dogscats.net

Mèo Turkish Angora

turkish-angora dogscats.net

Mèo turkish-angora dogscats.net

Mèo Maine Coon

Maine-Coon dogscats.net

Mèo Maine-Coon dogscats.net

Mèo American Bobtail

American- Bobtail dogscats.net

Mèo American- Bobtail dogscats.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *